Výnimočná dobrovoľnícka práca si zaslúži viac než len dobrý pocit!
Zaslúži si ocenenie 
Srdce na dlani!