kraj

Centrum dobrovoľníctva v Banskej Bystrici

Centrum dobrovoľníctva v Banskej Bystrici tradíciu oceňovania Srdce na dlani rozvíja a zveľaďuje už od roku 2007, kedy takto verejne prvýkrát vyjadrilo vďaku výnimočným dobrovoľníkom a dobrovoľníčkam v meste Banská Bystrica. V roku 2010 pôsobnosť tohto podujatia rozšírilo na celý Banskobystrický samosprávy kraj.

 

navštíviť web centra

 

Oceňovanie 2017