kraj

Dobrovoľnícke centrum Košického kraja

S oceňovaním výnimočných dobrovoľníkov a dobrovoľníčok sa v Košickom kraji začalo už v roku 2008 pod organizačným zabezpečením Žabky, o.z.. v rámci verejného podujatia. Vznikom Dobrovoľníckeho centra  Košického kraja (2011) sa od roku 2012 uskutočňuje už ako neverejné podujatie pre pozvaných hostí. Od roku 2016 sa ocenovanie ocenenia Srdce na dlani odovzdávajú aj za účasti predstavenstva mesta a kraja.

 

navštíviť web centra

 

Oceňovanie 2017