kategoria

Ada Horváthová

Mladý dobrovoľník/-čka do 30 rokov

kategoria

Pavol Cienik

Srdce seniora

kategoria

Tomáš Gulán

Dobrovoľníctvo v sociálnej a zdravotnej oblasti

kategoria

Petra Piršelová

Verné srdce

kategoria

Peter a Anna Bolekoví

Ekoray

Srdce na správnom mieste

kategoria

Rodinkovo

Projekt Dom prijatia pre rodiny

Dobrovoľnícky projekt roka