kategoria

Horská služba

Malá Fatra o. z.

So srdcom na dlani

Ocenenie So srdcom na dlani Horskej službe Malá Fatra o. z. za špeciálne za dlhodobú dobrovoľnícku činnosť, za pripravenosť a nasadenie v každej situácii a v každom čase pri záchrane životov.

Činnosť OZ je veľmi rôznorodá - od samotných záchranných a pátracích akcií sú to, zabezpečujú pohotovú službu na hrebeňoch a lyžiarskych tratiach, zabezpečuje merania a pozorovania na horách, starostlivosť o chodníky, ale aj školenia pre ďalších dobrovoľníkov.

Zapájajú sa aj do tréningov a kurzov pre deti a mládež, ako napríklad tréningy lezenia a so svojím lezeckým náčiním sú vždy ochotní zúčastniť sa rôznych podujatí a dať verejnosti možnosť vidieť ako prebieha práca záchranárov v teréne.

Nominovala organizácia Zmysel života, n. o. v zastúpení Martiny Michalkovej.