kategoria

Peter a Anna Bolekoví

Ekoray

Srdce na správnom mieste

Ocenenie získal Ekoray - Peter a Anna Bolekoví  za finančnú a morálnu podporu dobrovoľníckych aktivít a pomoc sociálne slabším vrámci skupín a organizácií zaoberajúcim sa touto problematikou.

Peter Bolek zamestnáva 80 ľudí vo svojej firme Ekoray, zameranej na spracovanie elektoroodpadu, čo pomáha chrániť životné prostredie. Popri vedení firmy pomáha so svojou manželkou rodinám so zdravotnými, či sociálnymi problémami a sprevádzajú ich po dlhšiu dobu.

Poskytujú pomocnú ruku rôznym organizáciám v okolí, ako napr. zariadeniu núdzového bývania pre matky s deťmi v Dome Charitas sv. Hildegardy v Rabči, ďalej svoju pomoc poskytujú pre OZ Námestovský anjel, OZ Misia mladých, či resocializačnému zariadeniu v Bobrove a podporujú aj rôzne podujatia organizované farnosťami, či organizáciami v okolí Námestova.

Peter Bolek pomáha aj ľuďom po odchode z resocializačného zariadenia tým, že im ponúkne prácu a tak im napomáha k integrácii do spoločnosti.

Nominovala Spišská katolícka charita, Dom Charitas sv. Hildegardy z Bingenu v Rabči, pod vedením Veroniky Tirolovej