kategoria

Žiaci

Spojenej školy v Kysuckom Novom Meste

So srdcom na dlani

Ocenenie So srdcom na dlani skupine žiakov Spojenej školy v Kysuckom Novom Meste za výnimočný čin a pohotovú reakciu skupiny 13-tich študentov zapojených do darcovstva krvi pre Terezku Špilákovú.

Juraj STRÁSKY, Slavomír STELINA, Samuel ZBONČÁK, Róbert KOVÁČ, Matúš KUBICA, Jakub ZAJAC, Tomáš FUSKO, Martin KOVÁČIK, Martin HORVAT, Michaela HORČIČÁKOVÁ, Adam BAĎURA, Matúš JANČOŠEK, Andrej KUČERÍK

Títo žiaci formou darcovstva krvi preukázali veľký skutok otvorenosti pre pomoc druhým, v tomto prípade pre 15 - ročnú Terezku Špilákovú, mladé dievča s leukémiou, ktorá kvôli nedostatku bielych krviniek potrebovala a stále potrebuje na svoje prežitie darcov a táto skupina študentov sa zmobilizovala a bola ochotná priložiť ruky k dielu záchrany mladého života.

Takýto skutok je výnimočný, najmä v tejto dobre, kedy každý skôr hľadí na svoje vlastné šťastie. Preto si za svoje konanie skutočne zaslúžia, aby špeciálne ocenenie kategórie So srdcom na dlani bolo udelené dvom nominovaným.

Nominovala ich Spojená škola, Kysucké Nové Mesto, v zastúpení s Janou Košťalovou