V roku 2018 odovzdali ocenenia Srdce na dlani už v štyroch krajoch Slovenska - Banskobystrickom, Bratislavskom, Prešovskom a Žilinskom.
Na začiatku roku 2019, presnejšie v januári sa bude oceňovať ešte v ďalších dvoch, Nitrianskom a Košickom kraji

Záštitu nad podujatiami už tradične preberali poprední predstavitelia miest a samosprávnych krajov Slovenska. Výnimočnosťou tohto ročníka a výsledkom snaženia Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií bolo, že záštitu nad všetkými podujatiami po prvýkrát prevzal aj Splnomocnenec Úradu vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Martin Giertl.

Spoločne v rámci všetkých krajských oceňovaní bolo doposiaľ prijatých 137 nominácií. V každom z krajov mala nezávislá hodnotiaca komisia skutočne neľahkú úlohu – vybrať z množstva nezameniteľných a jedinečných príbehov rozprávajúcich o dobre v nás a medzi nami, a o neuveriteľne obdivuhodnej schopnosti zdieľať toto dobro a ochotu pomáhať medzi ostatných.
Výsledkom práce štyroch nezávislých komisií bolo 45 odovzdaných ocenení Srdce na dlani 2018.

 

Banskobystrický kraj

Banskobystrický kraj

Bratislavský kraj

Bratislavský kraj

Košický kraj

Košický kraj

Nitriansky kraj

Nitriansky kraj

Prešovský kraj

Prešovský kraj

Trenčiansky kraj

Trenčiansky kraj

Trnavský kraj

Trnavský kraj

Žilinský kraj

Žilinský kraj