kategoria

Ondrej Doboš

Seniorské dobrovoľníctvo

Dlhoročné novinárske pôsobenie gemerského  žurnalistu Dr. Ondreja Doboša rodáka z gemerskej obce Rožňavského Bystrého, sa ani po odchode do dôchodku, na radosť tisícok jeho čitateľov neskončilo. Plynulo, dobrovoľnícky, prešiel do pokračovania vytvorením unikátneho internetového priestoru regionovín Maj Gemer. Už viac ako 15 rokov nachádzajú tisícky priaznivcov tejto výbornej novinárskej značky nielen z Gemera, celého Slovenska, ale aj zo zahraničia v priestore MAJ GEMER denne čerstvé spravodajstvo a ďalšie informácie  zo širokého spektra diania v Gemeri. Dr. Ondrej  Doboš sa pri tvorbe  obsahu tohto média opiera o neveľký  dobrovoľnícky kolektív obetavých spolupracovníkov a spoločným efektom je denne aktuálny, pestrý a kvalitný obsah v mnohých príspevkoch, ktoré prinášajú príbehy ľudí z tohto, v súčasnosti, žiaľ marginalizovaného slovenského regiónu Gemera, pripomínajú niekdajšiu slávu z pozoruhodnej  minulosti a verne, na profesionálnej úrovni ilustrujú súčasný život, úspechy i problémy občanov Gemera. Na   slovenskej regionálnej  mediálnej scéne má MAJ GEMER  zásluhou pána Doboša výnimočné postavenie: denná tvorba takéhoto obsahu a tematického rozsahu s nezmenenou kvalitou  kreovaná dobrovoľníckym kolektívom je zriedkavosťou. Podobné médiá tvoria spravidla väčšie redakcie s náležitým profesionálnym personálnym  obsadením a finančnou podporou - MAJ GEMER sa roky spolieha hlavne na podporu svojich fanúšikov. V súčasnom  veľmi zložitom  sociálno-ekonomickom marginalizovanom  prostredí Gemera je toto dobrovoľnícke periodikum pre tisícky čitateľom doslova dopingom, za ktorým je  iniciátor jeho vzniku i tvorca v jednej osobe  doktor Ondrej Doboš, ktorý mu denne venuje nielen svoj novinársky a organizačný talent, ale i dobrovoľnícke srdce.