kategoria

Dobrovoľníci OZ Podaj ďalej

Kategória kolektív

Oblasť komunitného rozvoja

V občianskom združení Podaj Ďalej by aktivity bez dobrovoľníkov nemohli fungovať. M.Beliér, Ľ.Fedorová, L.Havrilová, A.Šatalová, V.Ščerková, L.Šepeľáková pomáhajú denne v zbernom mieste aj v Charity shope v Prešove podľa svojich možností. Podieľajú sa aj pri organizačnej činnosti,ale aj pri iných aktivitách, kde je to treba. Napriek zamestnaniu, rodine a záľubám si nájdu čas aj napomoc iným.