kategoria

Hospic Matky Terezy

Mimoriadne ocenenie

Sociálna a zdravotnícka oblasť

Ide o zdravotnícke zariadenie, ktoré ako prvé v regióne otvorilo dvere dobrovoľníkom.Aj napriek ťažkej cieľovej skupine vedia získať dobrovoľníkov, ročne im pomáha cca 200 dobrovoľníkovrôzneho veku. Hospic vedie od roku 2008 PhDr. Martina Proněková, zaškolená koordinátorka, ktorá svojeskúsenosti s prácou s dobrovoľníkmi rada zdieľa aj s partnermi zo zahraničia. Hospic každoročne organizujekonferenciu, kde sa stretávajú aj koordinátori z Poľska, Ukrajiny, Maďarska, Bieloruska či Litvy.