kategoria

Lucia a Ján Demčákovi

Kategória kolektív

Oblasť vzdelávania a osvetovej činnosti

Manželia Lucia a Jano Demčákovi sú príkladom toho, že rodinný život sa dá prežívať spolu s deťmi aj v dobrovoľníckej službe vo farnosti. V eRku sú dobrovoľníkmi od r.2008 a pripravujú snúbencov na manželstvo. Zároveň organizujú Deň rodiny, letný 6 dňový pobytový tábor rodín, plesy a zábavné akcie pre celé rodiny. Svojoučinnosťou a obetavosťou sú svetlom pre ostatných.