kategoria

Viktor Štefančík

Kategória jednotlivci

Oblasť komunitného rozvoja

Viktor Štefančík, spolupracuje s viacerými MNO, ktoré pôsobia na území mesta Prešov. Už 4 roky počasich akcií ponúka kávu za ľubovoľný príspevok. Výťažok ide na nákup potravín či iných potrieb pre vybranúcieľovú skupinu. Na vlastné náklady si požičiava kávovar a kúpi kávu. Jeho šikovné ruky profesionálnehobaristu prispievajú k úspešnosti akcie. Je to úžasný a inšpiratívny človek, ktorý svoj profesionálny životzasvätil káve, ktorá spája celú komunitu.