kategoria

Správna rada KNL

Dobrovoľníctvo v oblasti rozvoja komunity a občianskej spoločnosti

Správna rada KNL je skupina dobrovoľníkov aktívna vo všetkých oblastiach regiónu Liptov. Realizujú sa v projektoch sociálnych, enviromentálnych, vzdelávacích, športových, práci s deťmi a mládežou, dôchodcami či ťažko chorými ľuďmi počas celého roka a to za dobu existencie Komunitnej nadácie Liptov (KNL) – 15 rokov. Nadácia nemá zamestnancov, dobrovoľníci sú pre ňu všetkým. Ľudia správnej rady KNL je pre ľudí požehnaním, sú to ľudia, ktorí aj napriek vlastnému zamestnaniu si dokážu nájsť čas na nadáciu a spoločne odovzdávajú dobro iným. Aj napriek tomu, že sú to významní ľudia z regiónu, neboja sa postaviť na námestie a variť kapustnicu, vydávať jedlo bezdomovcom, skrášľovať mesto, behať a bicyklovať ako prejav podpory hendikepovaných, pomôcť nákupom sociálnym rodinám, atď. Je úžasné vidieť, ako do aktivít KNL vťahujú aj svojich zamestnancov či rodinných príslušníkov. Každý región si zaslúži takýchto ľudí, ktorí sú odhodlaní a chcú pomáhať.