Prešovské dobrovoľnícke centrum má za sebou najdlhšiu neprerušenú tradíciu oceňovania Srdce na dlani. Ako jedinému sa mu totiť hneď po historicky prvom udeľovaní ocenení Srdce na dlani, ktoré sa konalo v roku 1999 v Bratislave podarilo v roku 2000 nadviazať na túto myšlienku a odštartovať ju najskôr na úrovni okresu. Následne v roku 2001 vznikom samostatnej neziskovej organizácie SAIA Prešov, n.o., v partnerstve s Krajským grémiom tretieho sektora Prešovského kraja už aj na úrovni kraja. V roku 2008 SAIA Prešov, n.o. síce ukončila svoju činnosť, ale ani táto zmena nenarušila oceňovanie. Úlohu organizátora prevzalo na seba Prešovské dobrovoľnícke centrum jeho vznikom v roku 2008.