kategoria

manželia BRIGITA a TOMÁŠ BILÍ

Dlhodobá dobrovoľnícka pomoc v Prešovskom kraji

Manželia Bilí organizujú pravidelné stretnutia a vzdelávacie aktivity pre deti a dospelých v rómskej osade v Lenartove. Pre komunitu pripravujú aj výlety, športové aktivity a ďalšie komunitné udalosti, vďaka čomu prispeli k lepšej súdržnosti obyvateľov a k ochote všetkých pomáhať si navzájom. Manželia Tomáš a Brigita z Lenartova kedysi bývali v drevenici, no vďaka pomoci mnohých majú teraz vlastný dom v miestnej osade a chcú, aby slúžil aj iným, preto v ňom organizujú stretnutia kde sa zíde niekedy aj 40 ľudí. Chcú ostatným ukázať, že sa dá žiť aj inak, chcú, aby aj iní zažili radosť z pomoci ostatným. Od začiatku pandémie sa začali angažovať v miestnej rómskej komunite s cieľom pozdvihnúť Rómov. Už vyše 2 roky organizujú komunitné aktivity pre dospelých, mladých aj deti v osade v Lenartove, vzdelávajú, organizujú prednášky, organizujú medzigeneračné komunitné stretnutia, večierky, pobytové aktivity, divadelné predstavenia i tvorivú aktivitu s názvom "Večera pre manželov". Vytvorením takýchto živých komunít v obci sa zefektívnila aj pomoc núdznym (komunita sa rýchlo zorganizovala a vyzbierala potraviny, oblečenie a neskôr aj zariadenie rodine, ktorej vyhorel dom, finančnou zbierkou prispeli na cestovné rodine, ktorá nemohla ísť za ich chorou matkou do nemocnice v Košiciach).