kategoria

Marco a Samuel Bojkovskí

Dobrovoľník do 18 rokov

Marco a Samo sú chalani, ktorí boli od malička vedení k pomoci iným. Ich mamina organizuje zber vrchnáčikov, robí mikulášske balíčky, zbiera oblečenie, hračky a potraviny pre núdznych. Pri tomto všetkom sa môže spoľahnúť na pomoc chlapcov, ktorí ochotne a radi pomôžu. Okrem toho sami od seba začali pomáhať pani susede s onkologickým ochorením a nosia jej domov napríklad nákup. Ich vzájomná ochota pomôcť sa spojila v prospech mnohých vecí a šíria dobro nielen v rodine, ale aj medzi kamarátmi.