kategoria

Zlatica Žillová

Dobrovoľníctvo v sociálnej a zdravotnej oblasti

Zlatka Žillová je ozajstná dobrovoľníčka a teda človek “dobrej vôle”. Patrí medzi klientov a klientky organizácie BUDÚCNOSŤ, n.o., ktorí/é vytvárajú srdce organizácie a sú jej hnacím motorom.

Prešla si cestou závislosti, ale dokázala uchopiť túto životnú existenčnú krízu pevne do svojich rúk a obrátiť ju na životnú šancu, naplniť svoj život porozumením, milosrdenstvom, pomocou, budovaním kvalitných zrelých ľudských vzťahov. Zlatke sa darí abstinovať 20 rokov a neustále sa pravidelne zúčastňuje skupinových aktivít organizácie. Ihneď po jej liečení pred 20 rokmi sa zapojila do Klubu Maják a v súčasnosti je plne zapojená do skupinových aktivít organizácie BUDÚCNOSŤ, n.o.
Jej dobrovoľníctvo spočíva v tom, že na skupine facilituje iných klientov, ktorí sú možno na začiatku ich cesty abstinencie a dobrovoľníčka je pre nich podporou, príkladom práce na sebe a niekedy aj potrebný zdvihnutý “varovný prst". Sila osobnosti sa preukazuje taktiež v jej skromnosti a vytrvalosti, že aj po 20 rokoch abstinencie stále prichádza na skupinové stretnutia. Touto nomináciou sa organizácia BUDÚCNOSŤ, n.o. chce zo srdca poďakovať Zlatke za jej prítomnosť v organizácii na skupinových aktivitách, ale aj na iných kultúrnych, športových a voľnočasových akciách a tiež za neprestajnú podporu a ľudskosť, s ktorou pristupuje ku všetkým.