kategoria

Natália Zacharová

Mladý dobrovoľník/-čka do 18 rokov

Natália je aktívnou dobrovoľníčkou Nitrianskeho centra dobrovoľníctva od roku 2019. Za ten čas ponúkla svoju dobrovoľnícku pomoc mnohým nitrianskym organizáciám, a to nielen v oblasti kultúrnej, ale i v oblasti sociálnej a zdravotnej. Medzi príklady jej dobrovoľníckej práce v kultúre patrí napríklad práca na festivale Flaam, kde sa starala o čistotu priestoru, na festivale Drumpoint, kde v stánku predávala tričká a vstupenky, či vo Fotogalérii Trafačka, kde pomáhala s predajom občerstvenia na komunitných akciách. V sociálnej oblasti pomáha Únii nevidiacich a slabozrakých Slovenska s akciou Biela pastelka, kde sa zúčastnila zbierky peňazí v teréne, v združení STORM, kde balila materiál či v Hospici u sv. Bernadetky, kde počas Týždňa dobrovoľníctva pomáhala s výsadnou rastlín v záhrade.