kategoria

Anna Brlošová

Dobrovoľníctvo v oblasti kultúry a umenia

Pani Anna je aktívna žena vo viacerých dobrovoľníckych oblastiach v okolí Hrušova. Má rada svoje korene a o obci Hrušov vie asi ako málokto na okolí. Venuje sa folklóru, rozvoju a zachovaniu kultúrneho dedičstva z okolia Hontu v podobe písania publikácii, zachovávania tradícii, spoluorganizovaniu podujatí, zbierania folklórnych krojov, či vyhľadávaniu, zostavovaniu a archivovaniu rodokmeňov v obci Hrušov.


#srdcenadlani #banskobystrickykraj #nominacia #hrusov