Výsledky národného oceňovania Dobrovoľník roka 2020

Historicky po prvýkrát sa prepojenia dočkali tradičné každoročné dobrovoľnícke ocenenia v krajoch Srdce na dlani a na národnej úrovni Dobrovoľník roka, ktoré priniesli aj historické ročníky s mimoriadnym množstvom nominácií aj ocenených.

Už krajské oceňovanie Srdce na dlani bolo rekordné, keď sa doň vôbec po prvýkrát zapojilo všetkých 8 krajov Slovenska a zaznamenalo rekordný počet nominácií. Zároveň po prvýkrát hodnotiaca komisia vyberala spomedzi všetkých zúčastnených nominácie na národné ceny Dobrovoľník roka 2020, ktoré priniesli nečakaný počet ocenených.

Držitelia národných cien boli vyhlásení na tradičnom slávnostnom podujatí, ktoré sa pre pandémiu uskutočnilo online. Je symbolické, že práve v časoch, kedy je solidarita mimoriadne dôležitá, došlo k spojeniu dobrovoľníckych ocenení, ktoré zaznamenali svoje historické míľníky. 

„Veľmi ma teší, že tak ako po iné roky, aj za rok 2020 sme mali niekoľko desiatok veľmi kvalitných nominácií. Vybrať z nich víťazov nebolo jednoduché. Odborná komisia posudzovala každú zo 60 nominácií individuálne a zodpovedne. Som presvedčená, že ocenenia sú v správnych rukách,“ povedala po odovzdávaní cien Zuzana Vinklerová, výkonná riaditeľka slovenského Národného dobrovoľníckeho centra – CARDO, organizátora národného oceňovania Dobrovoľník roka. 

To pritom prinieslo špeciálne prekvapenie, keď ocenených bolo výrazne viac, než po minulé roky. „Ako organizátor sme odbornej komisii navrhli udeliť aj mimoriadne ocenenie všetkým známym aj anonymným dobrovoľníkom, organizáciám a združeniam, zdravotníckym a sociálnym zariadeniam, firmám, obciam a mestám, zástupcom štátnej správy a verejnej správy, ktorí sa buď priamou dobrovoľníckou činnosťou, alebo podporou iných pri ich dobrovoľníckej činnosti pričinili o celospoločenský prínos v súvislosti so zabránením šírenia ochorenia COVID−19 a pomoci postihnutým týmto ochorením na Slovensku v roku 2020. Komisia náš návrh prijala a ja všetkým oceneným nielen gratulujem, ale hlavne ďakujem,“ dodala Zuzana Vinklerová z CARDO. 

V každej kategórii národného oceňovania získal jeden z nominovaných cenu Srdce na dlani a certifikát podpísaný ministrom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. Zároveň v každej kategórii vybrala komisia ďalšie dve nominácie, ktoré boli ocenené ďakovným listom generálnej riaditeľky sekcie medzinárodných organizácií, rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci z MZVEZ SR. V kategórii Dobrovoľník/dobrovoľníčka pomáhajúci/a v zahraničí bola navyše udelená samostatná cena za dobrovoľnícku činnosť v rámci oficiálnej rozvojovej pomoci Slovenskej republiky pod logom SlovakAid.

Všetci ocenení národnou cenou sa stali aj držiteľmi krajského ocenenia Srdce na dlani. Viac sa o jednotlivých ocenených môžete dozviedieť kliknutím na ich mená.

 

Ocenení národnou cenou podľa kategórií za rok 2020

DOBROVOĽNÍK/DOBROVOĽNÍČKA POMÁHAJÚCI/A NA SLOVENSKU
Dávid Jakub

DOBROVOĽNÍK/DOBROVOĽNÍČKA POMÁHAJÚCI/A V ZAHRANIČÍ
Monika Tomaštíková

DOBROVOĽNÍK/DOBROVOĽNÍČKA POMÁHAJÚCI/A V ZAHRANIČÍ v rámci oficiálnej rozvojovej pomoci Slovenskej republiky pod logom SlovakAid
Andrij Dichťaruk

KOORDINÁTOR/KOORDINÁTORKA DOBROVOĽNÍKOV
Mária Cipárová

DOBROVOĽNÍCKA SKUPINA
Oravský záchranný systém, o. z.

DOBROVOĽNÍCKY PROJEKT ALEBO DOBROVOĽNÍCKY PROGRAM
Bilingválne gymnázium C.S.Lewisa a OZ Cesta mladých za projekt EduBox

PODPORA DOBROVOĽNÍCTVA
Slovenský červený kríž, územný spolok Prešov

DLHODOBÁ DOBROVOĽNÍCKA POMOC
Marcela Václavková-Konrádová

 

Záznam slávnostného odovzdávania ocenení Dobrovoľník roka 2020 si môžete pozrieť priamo na Facebooku.

Prehľad nominovaných v jednotlivých kategóriách a ich videovizitky nájdete na tomto odkaze.

Záštitu nad podujatím prevzal minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR pán Ivan Korčok. Organizátorom podujatia je CARDO - Národné dobrovoľnícke centrum v spolupráci s krajskými dobrovoľníckymi centrami zastúpenými Platformou dobrovoľníckych centier a organizácií. 

Kontakt k podujatiu Dobrovoľník roka pre médiá:
Katarína Puškárová 
katarina.puskarova@trumpeter.sk

Prepojenie krajského a národného oceňovania

CARDO – Národné dobrovoľnícke centrum pokračuje vo svojej tradícii národného oceňovania. Realizuje ho už od roku 2011, kedy rozšírilo oceňovanie z úrovne Bratislavského kraja na celoslovenskú úroveň.

Od roku 2020 dochádza v partnerstve s krajskými dobrovoľníckymi centrami a Platformou dobrovoľníckych centier a organizácií k zmene systému nominovania na národné ocenenie.

Oprávnenými subjektami na zasielanie nominácií na národné oceňovanie dobrovoľníkov a dobrovoľníčok sú krajské dobrovoľnícke centrá. Nominácie vychádzajú z návrhov na ocenenie Srdce na dlani na krajských úrovniach. Znamená to, že v celonárodnom kole oceňovania sa stretnú príbehy tých najvýnimočnejších z výnimočných.

Výnimku z tohto postupu tvoria len dobrovoľníci, skupiny dobrovoľníkov, projekty alebo subjekty podporujúce dobrovoľníctvo pôsobiace vo viacerých krajoch, ktorých príslušnosť ku kraju nie je možné určiť. Takéto nominácie prijíma priamo organizátor národného oceňovania.

Ako možno získať národnú cenu Srdce na dlani?

Kvalitná nominácia na krajské ocenenie

Cesta na národné oceňovanie Dobrovoľník roka – odovzdávanie ceny Srdce na dlani vedie cez kvalitnú nomináciu na krajské ocenenie.

Dôkladne si preštudujte podmienky zasielania nominácií na krajskú cenu Srdce na dlani. Na tejto nominačnej stránke kliknite na "Nominuj" a vyberte kraj, v ktorom dobrovoľník/dobrovoľníčka, organizácia, skupina či projekt pôsobí a postupujte podľa pokynov dobrovoľníckeho centra. Venujte príprave a popisu nominácie čas. Čím presnejšie informácie v nominácii uvediete, tým ľahšie presvedčíte hodnotiacu komisiu o výnimočnosti prezentovaného príbehu.

Nominácie v krajoch sa prijímajú do 8. novembra 2020 do 24:00. Hodnotiace komisie v krajoch budú v decembri vyberať tie príbehy, ktoré posunú do celonárodného oceňovania.


Nominácia pôsobiaca naprieč krajmi bez jednej krajskej príslušnosti

V prípade, že by ste radi videli ako ocenených ľudí či subjekty, ktoré pôsobia naprieč krajmi (tzn., že ich krajská príslušnosť sa nedá určiť), ich nomináciu zasielajte priamo organizátorovi podujatia Dobrovoľník roka – odovzdávanie ceny Srdce na dlani cez nominačný hárok na mail do 10. decembra 2020 do 24:00.

Pred odoslaním si preštudujte štatút oceňovania a ak sa potrebujete poradiť, kontaktujte CARDO – Národné dobrovoľnícke centrum.

Záštita národného oceňovania

Národné oceňovanie Dobrovoľník roka – odovzdávanie ceny Srdce na dlani sa bude konať pod záštitou ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí p. Ivana Korčoka.

Kategórie ocenených

Ceny Srdce na dlani na podujatí Dobrovoľník roka 2020 získajú ocenení v týchto kategóriách:

  1. DOBROVOĽNÍK a DOBROVOĽNÍČKA POMÁHAJÚCI/A NA SLOVENSKU
  2. DOBROVOĽNÍK a DOBROVOĽNÍČKA POMÁHAJÚCI V ZAHRANIČÍ – v rámci tejto kategórie sa udeľuje samostatná cena za dobrovoľnícku činnosť v rámci oficiálnej rozvojovej pomoci Slovenskej republiky pod logom SlovakAid
  3. KOORDINÁTOR/KA DOBROVOĽNÍKOV/ČOK
  4. DOBROVOĽNÍCKA SKUPINA
  5. PROJEKT/DOBROVOĽNÍCKY PROGRAM
  6. PODPORA DOBROVOĽNÍCTVA
  7. DLHODOBÁ DOBROVOĽNÍCKA POMOC
  8. DOBROVOĽNÍCKA POMOC VYKONÁVANÁ NA CELOSLOVENSKEJ ÚROVNI


Hodnotenie nominácií

Hodnotiacu komisiu tvorí 7 členov a členiek, ktorí zastupujú organizácie tretieho sektora, Ministerstvo ZVaEZ, krajské dobrovoľnícke centrá a organizátora podujatia. Po vyhlásení výsledkov zverejníme spolu s menami ocenených aj zloženie hodnotiacej komisie.