CARDO – Národné dobrovoľnícke centrum pokračuje vo svojej tradícii národného oceňovania. Realizuje ho už od roku 2011, kedy rozšírilo oceňovanie z úrovne Bratislavského kraja na celoslovenskú úroveň.

Od roku 2020 dochádza v partnerstve s krajskými dobrovoľníckymi centrami a Platformou dobrovoľníckych centier a organizácií k zmene systému nominovania na národné ocenenie.

Oprávnenými subjektami na zasielanie nominácií na národné oceňovanie dobrovoľníkov a dobrovoľníčok sú krajské dobrovoľnícke centrá. Nominácie vychádzajú z návrhov na ocenenie Srdce na dlani na krajských úrovniach. Znamená to, že v celonárodnom kole oceňovania sa stretnú príbehy tých najvýnimočnejších z výnimočných.

Výnimku z tohto postupu tvoria len dobrovoľníci, skupiny dobrovoľníkov, projekty alebo subjekty podporujúce dobrovoľníctvo pôsobiace vo viacerých krajoch, ktorých príslušnosť ku kraju nie je možné určiť. Takéto nominácie prijíma priamo organizátor národného oceňovania.

Ako možno získať národnú cenu Srdce na dlani?

Kvalitná nominácia na krajské ocenenie

Cesta na národné oceňovanie Dobrovoľník roka – odovzdávanie ceny Srdce na dlani vedie cez kvalitnú nomináciu na krajské ocenenie.

Dôkladne si preštudujte podmienky zasielania nominácií na krajskú cenu Srdce na dlani. Na tejto nominačnej stránke kliknite na "Nominuj" a vyberte kraj, v ktorom dobrovoľník/dobrovoľníčka, organizácia, skupina či projekt pôsobí a postupujte podľa pokynov dobrovoľníckeho centra. Venujte príprave a popisu nominácie čas. Čím presnejšie informácie v nominácii uvediete, tým ľahšie presvedčíte hodnotiacu komisiu o výnimočnosti prezentovaného príbehu.

Nominácie v krajoch sa prijímajú do 8. novembra 2020 do 24:00. Hodnotiace komisie v krajoch budú v decembri vyberať tie príbehy, ktoré posunú do celonárodného oceňovania.


Nominácia pôsobiaca naprieč krajmi bez jednej krajskej príslušnosti

V prípade, že by ste radi videli ako ocenených ľudí či subjekty, ktoré pôsobia naprieč krajmi (tzn., že ich krajská príslušnosť sa nedá určiť), ich nomináciu zasielajte priamo organizátorovi podujatia Dobrovoľník roka – odovzdávanie ceny Srdce na dlani cez nominačný hárok na mail do 10. decembra 2020 do 24:00.

Pred odoslaním si preštudujte štatút oceňovania a ak sa potrebujete poradiť, kontaktujte CARDO – Národné dobrovoľnícke centrum.

Záštita národného oceňovania

Národné oceňovanie Dobrovoľník roka – odovzdávanie ceny Srdce na dlani sa bude konať pod záštitou ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí p. Ivana Korčoka.

Kategórie ocenených

Ceny Srdce na dlani na podujatí Dobrovoľník roka 2020 získajú ocenení v týchto kategóriách:

  1. DOBROVOĽNÍK a DOBROVOĽNÍČKA POMÁHAJÚCI/A NA SLOVENSKU
  2. DOBROVOĽNÍK a DOBROVOĽNÍČKA POMÁHAJÚCI V ZAHRANIČÍ – v rámci tejto kategórie sa udeľuje samostatná cena za dobrovoľnícku činnosť v rámci oficiálnej rozvojovej pomoci Slovenskej republiky pod logom SlovakAid
  3. KOORDINÁTOR/KA DOBROVOĽNÍKOV/ČOK
  4. DOBROVOĽNÍCKA SKUPINA
  5. PROJEKT/DOBROVOĽNÍCKY PROGRAM
  6. PODPORA DOBROVOĽNÍCTVA
  7. DLHODOBÁ DOBROVOĽNÍCKA POMOC
  8. DOBROVOĽNÍCKA POMOC VYKONÁVANÁ NA CELOSLOVENSKEJ ÚROVNI


Hodnotenie nominácií

Hodnotiacu komisiu tvorí 7 členov a členiek, ktorí zastupujú organizácie tretieho sektora, Ministerstvo ZVaEZ, krajské dobrovoľnícke centrá a organizátora podujatia. Po vyhlásení výsledkov zverejníme spolu s menami ocenených aj zloženie hodnotiacej komisie.