kraj

Nitrianske centrum dobrovoľníctva

Od založenia Nitrianskeho centra dobrovoľníctva v roku 2011 sa v meste pod Zoborom už každoročne počas slávnostného večera ocenenia Srdce na dlani vyjadruje vďaka všetkým, ktorí  a ktoré ochotne a bez nároku na odmenu pomáhajú iným.

 

navštíviť web centra