kraj

Dobrovoľnícke centrum Trnavského kraja

V roku 2022 vzniklo občianske združenie Dobrovoľnícke centrum Trnavského kraja, ktorého snahou je spájať ľudí, ktorí chcú pracovať ako dobrovoľníci/dobrovoľníčky a organizácie, ktoré ich potrebujú. Ich víziu podporil aj Trnavský samosprávny kraj formou uzatvorenia spolupráce s Krajskou inovačnou rozvojovou agentúrou. V roku 2022 bolo uzatvorené Memorandum o spolupráci, ktorým deklarujú svoj spoločný záujem na vytváraní podmienok pre dlhodobý, efektívny a systematický rozvoj spoločnosti, regiónu, ale aj samotných dobrovoľníkov.

Ak chcete nominovať dobrovoľníka, dobrovoľníčku alebo organizáciu z Trnavského kraja, tak navštívte web centra.

navštíviť web centra