kategoria

LearCorporation, Seating Slovakia, s.r.o.

Kategória

Firma/Živnostník

LearCorporation, Seating Slovakia, s.r.o. spolupracuje so zariadením DORKA, centrum pre obnovu rodiny v Prešove, už od r. 2017. Spoločne zrealizovali viacero podujatí. Najviac si Dorka váži aktivitu „Veľkonočné pečenie“, ktoré stmelilo oba kolektívy.Odpredajom veľkonočného pečiva medzi zamestnancami firmy bola poskytnutá aj finančná pomoc. FirmaLEAR podporuje na území mesta Prešov aj ďalšie MNO, preto si zaslúži poďakovanie a ocenenie.