kategoria

Marcel Kšenzulák

Mladý dobrovoľník/-čka do 30 rokov

Marcel je navonok jednoduchým, vždy usmiatym a veselým človekom. Študuje 3.ročník v bakalárskom študijnom odbore Záchranné služby na Žilinskej univerzite, kde sa zrodila aj myšlienka, založiť pri univerzite miestny spolok Slovenského Červeného kríža, a pomáhať druhým ľudom, šíriť medzi mladými ľuďmi i verejnosťou poznatky z poskytovania prvej pomoci či organizovať sociálnu pomoc ako zbierky potravín a distribuovať ich najodkázanejším osobám. Marcel svojim pozitivizmom „nakazil“ viac ako 15 mladých ľudí a  každý rok s príchodom nových študentov pozýva nových dobrovoľníkov do Miestneho spolku.
Avšak Marcela najviac mladých pozná ako koordinátora Bezpríspevkového darcovsta krvi. Na Slovenskom Červenom kríži, Územnom spolku Žilina chýbal človek, ktorí by dokázal koordinovať kampane a mobilné odbery krvi, či napomáhať s ocenovaním darcov krvi Janskeho Plaketami. Marcel prišiel s nápadom vypomôcť územnému spolku a tak dobrovoľne bez nároku na odmenu vzal na seba úlohu koordinátora, a organizátora mobilných odberov krvi počas kampaní. Oslovuje, získava darcov krvi, propaguje bezprípspevkové darcovstvo krvi v Žiline a okolí, aby tak mladí ľudia aj na vysokej škole, si uvedomili hodnotu tejto nenahraditeľnej tekutiny, a cenu pomoci tým, ktorí toľko šťastia na zdravie nemali. Rovnako organizuje slávnostné oceňovania darcov krvi, ktoré aj v týchto dňoch prebieha v mestách Žilina, Martin a Považská Bystrica. Počas náročného štúdia, písaní bakalárskej práce či povinnej praxe si Marcel vždy dokáže nájsť pár dní, ktoré strávi v teréne na aktivitách Červeného kríža spolu s dobrovoľníkmi.