kategoria

Priatelia Stonožky

Dobrovoľníctvo v zdravotnej oblasti

Aktívnu dobrovoľnícku činnosť OZ Priatelia Stonožky vykonáva sedem členov jej výboru. Členovia organizujú maľovanie pohľadníc na základných a umeleckých školách, pripravujú pohľadnice na predaj tak, že detské maľované vianočné obrázky lepia na kvalitnú dvojstranovú pohľadnicu a potom tieto originály alebo ich kópie predávajú jednotlivcom alebo firmám. Výťažok za každý maľovaný originál alebo kópiu ich obrázkov ide na nákup potrebného zdravotného vybavenia.
Pre „Stonožku“ maľujú deti vo veku od 5 do 15 rokov. Vytvorili už tisíce maľovaných pohľadníc vo svojom voľnom čase alebo na hodinách výtvarnej výchovy. Poďakovania od ľudí z mnohých krajín vyjadrujú úctu a obdiv  našim „stonožkovým“ deťom. Oceňujú hlavne humanitárne poslanie ich činnosti, zručnosť, fantáziu, ako aj výtvarný prejav malých umeleckých diel. Maľovanie pohľadníc rozvíja nielen ich tvorivosť, ale najmä ich spolucítenie s inými ľuďmi. Učí ich aktívne a nezištne pomáhať.
Od roku 2003 po rok 2018 Občianske združenie „Priatelia Stonožky“ pomohlo nemocnici vďaka predaju vianočných pohľadníc a príspevkom z 2% z daní  sumou 82 089,37 euro a 3 156,00 USD.