Po tom ako občianske združenie C.A.R.D.O., ktoré oceňovalo dobrovoľníkov a dobrovoľníčky v Bratislave, v roku 2011 zmenilo svoj lokálny charakter oceňovania dobrovoľníckych aktivít na celoslovenský, chopilo sa Bratislavské dobrovoľnícke centrum iniciatívy a rozhodlo sa nadviazať na tradíciu oceňovania Srdce na dlani. Vyjadrenie vďaky výnimočným dobrovoľníkom a dobrovoľníčkam v tradícii oceňovania Srdce na dlani naštartovalo v roku 2016.