kategoria

Miloš Hronček

Dobrovoľníctvo v oblasti ochrany ľudských práv, občiansky aktivizmus a rozvoj komunity

Miloš pomáha v Rimavskom Brezove nezištne už dlhé roky hlavne ľuďom v núdzi. Poskytuje zázemie ľuďom, ktorí ostali bez domova, pomáha im postaviť sa opäť na vlastné nohy. Spolupracuje s potravinovou bankou Slovenska a ďalšími spoločnosťami, od ktorých pravidelne dováža potraviny a drogériu pre najchudobnejšie rodiny, rodičov samoživiteľov, starých a nevládnych. Venuje sa aj deťom - organizuje tvorivé dielne a v lete tábory pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia, zamerané najmä na ľudovú kultúru a tradície - remeslá, tanec, hra na hudobné nástroje, starostlivosť o domáce zvieratá.

Videovizitka