Srdce na dlani – národné ocenenie za dobrovoľníctvo organizuje od roku 2022 Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií v partnerstve s organizátormi krajských oceňovaní

Záštitu nad podujatím prevzal minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Rastislav Káčer.

Štatút oceňovania je TU.

Ocenenie sa udeľuje v týchto 8 kategóriách:  

  1. DOBROVOĽNÍK a DOBROVOĽNÍČKA POMÁHAJÚCI/A NA SLOVENSKU
  2. DOBROVOĽNÍK a DOBROVOĽNÍČKA POMÁHAJÚCI/A V ZAHRANIČÍ

podkategória Ocenenie za dobrovoľnícku činnosť v rámci oficiálnej rozvojovej pomoci Slovenskej republiky pod logom SlovakAid. 

  1. KOORDINÁTOR/KA DOBROVOĽNÍKOV/ČOK
  2. DOBROVOĽNÍCKA SKUPINA
  3. PROJEKT/DOBROVOĽNÍCKY PROGRAM
  4. PODPORA DOBROVOĽNÍCTVA
  5. DLHODOBÁ DOBROVOĽNÍCKA POMOC 
  6. MIMORIADNE OCENENIE ZA DOBROVOĽNÍCTVO S CELOSPOLOČENSKÝM VÝZNAMOM

V rámci tejto kategórie sa udeľuje samostatná cena za dlhodobý prínos pri vysielaní dobrovoľníkov/čok pod značkou SlovakAid. Viac informácií o SlovakAid na stránke www.slovakaid.sk

Podujatie odovzdávania ocenení sa bude konať 16.3.2023 v kongresovej sále MZVEZ SR.