Už 14. krát boli ocenené výnimočné dobrovoľnícke skutky a projekty. Ocenenia boli udelené  v desiatich kategóriách tak, aby bolo pokryté široké spektrum dobrovoľníckych príležitostí na Slovensku a rovnako aj dobrovoľníctvo Slovákov v zahraničí. Národné oceňovanie zorganizovala Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií a uskutočnilo sa pod záštitou ministra zahraničných vecí a európskych Slovenskej republiky vo štvrtok 16. marca 2023.

Nezávislé krajské hodnotiace komisie posunuli 52 najsilnejších príbehov dobra na národné ocenenie. Spolu so 17 priamymi nomináciami ich bolo spolu 69. Národná hodnotiaca komisia rozhodla, že ocenenia boli tento rok udelené v 8 rôznych kategóriách a 2 podkategóriách. 

„Všetkých 69 nominácií, ktoré sme v národnom kole prijali, obsahuje silné svedectvo, že svet môže byť dobrým miestom, že človek dokáže nájsť vo svojom voľnom čase priestor na pomoc iným,“ uvádza Dominika Hradiská, riaditeľka Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií.

Národné ocenenie Srdce na dlani 2022 získali:

„Posledné roky svet neustále prechádza skúškami, z ktorých mnohé sú zmierňované práve vďaka práci dobrovoľníkov a dobrovoľníčok. Poďakovať sa a verejne ukázať tých, ktorí bežne konajú bez nároku na odmenu a pozornosť, je ten najprirodzenejší spôsob, ako vyjadriť podporu dobrovoľníkom a dobrovoľníčkam. Nech sú príkladom pre ďalších,“ dopĺňa Dominika Hradiská.

Záštitu nad 14. ročníkom tohto podujatia prevzal minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Rastislav Káčer.  Na príprave podujatia spolupracovala aj Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu, ktorá sa podieľa na rozvojovej spolupráci pod značkou SlovakAid.

SnD loga FINAL