Podujatia sa konajú pod záštitou Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti

partner urad

 

Projekt je pripravovaný v spolupráci s dobrovoľníckymi centrami 

Centrum dobrovoľníctva Banská Bystrica  logo  
Bratislavské dobrovoľnícke centrum   bdc 
Dobrovoľnícke centrum Košického kraja    logo dckk KSK 
Nitrianske centrum dobrovoľníctva   Nitra logo2 
Prešovské dobrovoľnícke centrum   ppdc 
Žilinské dobrovoľnícke centrum   Logo Zilina 2.png