Medzinárodný deň dobrovoľníkov v ekonomickom a sociálnom rozvoji (International Volunteer Day for Economic and Social Development)

V roku 1985 vyhlásilo Valné zhromaždenie OSN 5. december za Medzinárodný deň dobrovoľníkov v ekonomickom a sociálnom rozvoji (skrátene Medzinárodný deň dobrovoľníkov a dobrovoľníčok / Medzinárodný deň dobrovoľníctva).

Zmyslom tohto sviatku je vyjadrenie uznania a vďaky dobrovoľníkom a dobrovoľníčkam, a súčasne zviditeľnenie prínosu ich činnosti na lokálnej, národnej aj medzinárodnej úrovni.

Vyhlásením tohto dňa vytvorila OSN zároveň aj príležitosť pre množstvo organizácií a firiem pracujúcich s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami slávnostne sa im poďakovať a vyjadriť uznanie, ktoré im právom patrí.

Aj preto sa práve tento deň stal tak ako vo svete i u nás dňom, pri príležitosti ktorého sa takéto ocenenie a uznanie dobrovoľníkom a dobrovoľníčkam slávnostne odovzdáva a spolu s nimi oslavuje. U nás na Slovensku sa tak deje práve v rámci podujatia a odovzdávania ocenení Srdce na dlani už do roku 1999.

 

Medzinárodný deň koordinátorov a koordinátoriek dobrovoľníkov a dobrovoľníčok (International Volunteer Managers Day)

Tento deň vznikol a bol zaradený do kalendára v roku 1999 ako forma uznania a ocenenia práce, ktorú koordinátori a koordinátorky vykonávajú. Za jeho vznikom stojí iniciatíva Nan Hawtrhorn, ktorá sa zasadila za vznik Výboru, na uznanie pracovnej pozície koordinátor/-rka dobrovoľníkov/-čok a jeho/jej úlohy pri mobilizácii a podpore dobrovoľníkov/-čok na celom svete.

Do roku 2005 bol tento deň oslavovaný súčasne s Medzinárodným dňom dobrovoľníctva 5. decembra. Od roku 2006 je vyhlásený samostnatne a oslavujeme ho presne o mesiac skôr, 5. novembra.

Na Slovensku je práci koordinátorov a koordinátoriek dobrovoľníkov a dobrovoľníčok na umocnenie ich úlohy a váhy v rámci dobrovoľníckych aktivít venovaná osobitná pozornosť v rámci činnosti jednotlivých Dobrovoľníckych centier. Tie si každým rokom k 5. novembru pripravujú pre koordinátorov a koordinátorky osobitný program na to, aby im vyjadrili vďaku a oslávili spolu s nimi tento ich deň.

Zároveň, na osobitné vyjadrenie poďakovania a pripomenutie významu a dôležitosti ich úlohy v každej dobrovoľníckej aktvite slúži aj ocenenie Srdce na dlani, v rámci ktorého v niektorých z krajov prebieha oceňovanie špeciálne v tejto kategórii. Koordinátorom a koordinátorkám dobrovoľníkov a dobrovoľníčok sa tak dostáva osobitná vďaka za ich výnimočné nasadenie a vynaložené úsilie.

 

Medzinárodný rok dobrovoľníctva 2001 (International Year of Volunteers)

Rok 2001, ktorý bol OSN vyhlásený za Medzinárodný rok dobrovoľníctva sa okrem iného zapísal aj historicky do tradície oceňovania dobrovoľníckej práce Srdce na dlani.

Cieľom iniciatívy OSN vyhlásiť rok 2001 bolo prejaviť podporu dobrovoľníkom a dobrovoľníčkam na celom svete, zvýšiť status a šíriť myšlienku dobrovoľníctva, a čo najviac motivovať k zapájaniu sa do dobrovoľníctva.

Na Slovensku bola tejto myšlienke vyjadrená osobitná podpora. Práve pri príležitosti vyhlásenia Medzinárodného roka dobrovoľníctva 2001 požiadalo vtedajšie Národné dobrovoľnícke centrum SAIA – SCTS (Slovenská akademická a informačná agentúra – Servisné centrum pre tretí sektor) popredného všestranného slovenského umelca akad. maliara Miroslava Cipára, aby sa podujal na vytvorenie loga Srdce na dlani. Umelec návrh spracoval a daroval ho organizátorom ocenenia ako vklad dobrej myšlienke. Dnes logo Srdce na dlani poznáme už ako veľmi výstižné vyjadrenie myšlienky oceňovania výnimočných dobrovoľníkov a dobrovoľníčok v našej krajine.

 

Európsky rok dobrovoľníctva 2011 (European Year of volunteering)

Rada Európskej únie na návrh Európskej komisie prijala v roku 2009 rozhodnutie o vyhlásení roku 2011 ako Európskeho roka dobrovoľníckych činností podporujúcich aktívne občiasntvo (ďalej len Európsky rok dobrovoľníctva 2011)

Všeobecným cieľom Európskeho roka dobrovoľníctva 2011 bolo podnietiť a podporiť, najmä prostredníctvom výmeny skúseností a osvedčených postupov, úsilie Spoločenstva, členských štátov, miestnych a regionálnych orgánov o vytvorenie podmienok pre občiansku spoločnosť, ktoré sú priaznivé pre dobrovoľníctvo v Európskej únii, a o väčšie zviditeľnenie dobrovoľníckych činností v Európskej únii. Európsky rok dobrovoľníctva mal za úlohu prácu dobrovoľníkov a dobrovoľníčok vyzdvihnúť, a zároveň aj povzbudiť k nej ostatných ľudí, aby sa do tejto činnosti zapájali a pokúsili sa aj prostredníctvom nej riešiť existujúce problémy.

Vo viacerých krajských mestách pod hlavičkou dobrovoľníckych centier bol slávnostný galavečer  oceňovania dobrovoľníckej práce Srdce na dlani poslednou, no o to významnejšou bodkou za rokom, ktorý osobitne poukazoval na význam dobrovoľníckej práce a úsilia, ktoré je v rámci nej vynaložené.

 

Európske hlavné mesto dobrovoľníctva 2019 (European Volunteering Capital)

Košice sa stali prvým mestom z krajín strednej a východnej Európy a po Barcelone, Lisabone, Londýne, Sligu a Aarhuse šiestym európskym mestom, ktoré od predstavenstva Európskeho dobrovoľníckeho centra (European Volunteering Centre) so sídlom v Bruseli získalo ocenenie Európske hlavné mesto dobrovoľníctva 2019. Získanie tohto titulu privítalo mesto Košice spolu s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami aj v rámci odovzdávania ocenení Srdce na dlani 2017, keď sa o túto novinu podelilo predstavenstvo mesta spoločne s organizátorom vtedajšieho oceňovania Dobrovoľníckym centrom Košického kraja.