Začiatky tradície oceňovania Srdce na dlani

tradíciou oceňovania Srdce na dlani sa na Slovensku začalo už takmer pred dvadsiatimi rokmi. V roku 1998 u nás vzniklo Národné dobrovoľnícke centrum SAIA – SCTS (Slovenská akademická a informačná agentúra – Servisné centrum pre tretí sektor), ktoré pod svojimi pobočkami vytvorilo sieť dobrovoľníckych centier na celom území našej krajiny. V priebehu svojho fungovania (1998 – 2002) rozbehlo v oblasti dobrovoľníctva rôzne zaujímavé aktivity, medzi ktoré patrilo aj oceňovanie Srdce na dlani.

Historicky prvé oceňovanie a podujatie Srdce na dlani sa konalo v roku 1999 v Bratislave práve pod vedením Dobrovoľníckeho centra SAIA – SCTS. Záštitu nad týmto oceňovaním prevzal prezident SR. Ocenenie bolo udeľované v rámci celého Slovenska v dvoch kategóriách: občanom za verejnoprospešnú dobrovoľnú prácu pravidelne a dlhodobo vykonávanú v rôznych oblastiach a za dobrovoľný čin roka. Cena sa udeľovala pri príležitosti Medzinárodného dňa dobrovoľníkov a dobrovoľníčok vyhláseného OSN na 5. decembra.

 

Spoločná tvár ocenenia – logo a spoločný názov ocenenia Srdce na dlani

Rok 2001 bol OSN vyhlásený za Medzinárodný rok dobrovoľníctva a pri tejto príležitosti vzniklo aj oficiálne logo ocenenia Srdce na dlani.

Jeho autorom je popredný všestranný slovenský umelec akad. maliar Miroslav Cipár, ktorý na základe požiadavky SAIA – SCTS spracoval návrh a daroval ho organizátorom vtedajšieho oceňovania Srdce na dlani (2001) ako vklad dobrej myšlienke.

Dnes logo Srdce na dlani poznáme už ako výstižné vyjadrenie myšlienky oceňovania dobrovoľníckej práce. 

 

Počiatky oceňovania Srdce na dlani v krajoch Slovenska

Po skončení projektu Národného dobrovoľníckeho centra SAIA – SCTS v roku 2002 v oceňovaní niekoľko rokov ako jediné pokračovalo len Dobrovoľnícke centrum v Prešove

Počiatky oceňovania dobrovoľníckej činnosti Srdce na dlani na úrovni krajov Slovenska sú preto spájané práve s mestom Prešov a Prešovským krajom. Jemu ako jedinému sa v roku 2000 podarilo  nadviazať na myšlienku oceňovania dobrovoľníkov a dobrovoľníčok a realizovať ju najskôr na úrovni okresu, a následne v roku 2001 vznikom samostatnej neziskovej organizácie SAIA Prešov, n.o., v partnerstve s Krajským grémiom tretieho sektora Prešovského kraja už aj na úrovni kraja. V roku 2008 SAIA Prešov, n.o. síce ukončila svoju činnosť, ale ani táto zmena nenarušila oceňovanie. Úlohu organizátora prevzalo na seba Prešovské dobrovoľnícke centrum jeho vznikom v roku 2008.

Medzitým v roku 2006 po niekoľkoročnej prestávke realizácie spoločných aktivít v záujme rozvoja dobrovoľníctva na celoslovenskej úrovni, začína vyvíjať činnosť občianske združenie C.A.R.D.O.. V roku 2007 sa práve pod jeho vedením, za podpory Ministerstva školstva SR a účasti organizácií pracujúcich s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami na celom Slovensku, spúšťa projekt Národného virtuálneho dobrovoľníckeho centra www.dobrovolnictvo.sk.

V roku 2007 nadväzuje na oceňovanie Srdce na dlani už aj Centrum dobrovoľníctva v Banskej Bystrici, a v roku 2008 sa k oceňovaniu pridáva aj spomínané občianske združenie C.A.R.D.O., ktoré oceňovalo dobrovoľníkov a dobrovoľníčky v Bratislave. V rovnakom roku sa prvýkrát spúšťa oceňovanie Srdce na dlani ako verejné podujatie aj v Košiciach pod organizačným zabezpečením o.z. Žabky.

Postupne na oceňovanie Srdce na dlani nadväzujú aj ďalšie dobrovoľnícke centrá na úrovni krajov. V roku 2011 sa do tejto tradície spoločne s jeho založením zapája aj Nitrianske centrum dobrovoľníctva, a za ním Žilinské dobrovoľnícke centrum.

Dnes sa ocenenia Srdce na dlani už každoročne odovzdávajú v rámci vybudovanej infraštruktúry krajských dobrovoľníckych centier v Banskej Bystrici, Bratislave, Nitre, PrešoveŽiline a od roku 2020 už aj v TrenčíneTrnave

Od roku 2022 preberá Národné oceňovanie Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií.