srdiecko2.png

 

Za dobrovoľníctvo sa vo všeobecnosti považuje neplatenáuvedomelá činnosť, ktorú dobrovoľník / dobrovoľníčka vykonáva slobodne, a svoj čas, svoje schopnosti, vedomosti a energiu venuje v prospech iných ľudí alebo spoločnosti, s výnimkou aktivít uskutočňovaných v rámci svojej domácnosti, rodiny a blízkych, alebo plnenia si svojich pracovných či študijných povinností.

Dobrovoľníctvo sa realizuje v rôznych oblastiach života spoločnosti

  • v sociálnej a zdravotnej oblasti
  • v oblasti výchovy a vzdelávania
  • ochrany životného prostredia
  • v oblasti kultúry a umenia
  • rozvoja komunít a občianskej spoločnosti
  • v oblasti ochrany ľudských práv, demokracie a slobody
  • a i.