kategoria

Dobrovoľníci v Spoločnosti Downovho syndrómu na Slovensku

Dobrovoľnícky projekt roka

Spoločnosť Downovho syndrómu na Slovensku je organizácia rodičov a priateľov, ktorí budúci rok oslávia 30 rokov pomoci rodinám, ktorým sa narodilo dieťaťko s extra chromozómom. Okrem psychickej podpory začali neskôr organizovať aj športové, vzdelávacie aktivity aj rekondičné pobyty. Spoločnosť Downovho syndrómu bojuje proti predsudkom a do popredia stavia výnimočnosť a jedinečnosť detí s Downovým syndrómom.

Videovizitka