kategoria

Stanislav Pešek

Koordinátor/-ka dobrovoľníkov a dobrovoľníčok

Dobrovoľná civilná ochrana

Pán Pešek koordinuje 150 dobrovoľníkov a činnosť organizácie. Venoval sa pátraniu nezvestných osôb, pomoci počas pandémie či vzdelávaniu dobrovoľníkov. Vďaka jeho vedeniu sa zrealizovalo nespočetne veľa prospešných aktivít.  Je vzorom pre dobrovoľníkov, pretože ukazuje, že aj z mála sa dá dokázať a zrealizovať veľa dobrého. Dobrovoľníctvo nevníma len ako pomoc iným, ale vidí v tom aj priestor na zlepšovanie povedomia spoločnosti o témach, ktoré sú na prvý pohľad komplikované. 

Videovizitka