kategoria

Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu

Podpora dobrovoľníctva

Dobrovoľníci DofE, to sú väčšinou učitelia škôl, ktorí vedú a sprevádzajú mladých ľudí k dobrovoľníctvu a zároveň sú sami dobrovoľníkmi. Dobrovoľníci (učitelia) tým, že robia tento rozvojový program, neskutočne pomáhajú mladým ľuďom v sebe objavovať potenciál smerom k sebe, ale aj smerom k dobrovoľníctvu. Študenti napríklad v rámci týchto hodín viedli vzdelávacie workshopy pre spolužiakov a otvárali tak rôzne tabuizované témy v spoločnosti, venovali sa deťom s poruchami správania, vyhrávali rôzne športové súťaže, venovali sa seniorom, doučovali atď. Účastníci pravidelne a dlhodobo rozvíjajú rovesníkov mimo DofE cez dobrovoľníctvo.

Videovizitka