kategoria

Ján Jaňák

Dobrovoľník pomáhajúci v zahraničí v rámci oficiálnej rozvojovej pomoci SR pod značkou SlovakAid

Ján počas svojho pobytu aktívne inicioval viaceré nové aktivity na odbornom učilišti v dedine Kyabakadde v okrese Mukono, 35 km od hlavného mesta Ugandy Kampala. Aktívne sa zapájal do manažmentu učilišťa, doučoval anglický jazyk, vyhľadával nové grantové možnosti pre miestne mimovládne a komunitné organizácie, prinášal nápady a následne realizoval nové mimoškolské aktivity pre chlapcov zo stolárskej dielne a dievčatá z kurzu krajčírstva. Inicioval výsadbu stromov, výrobu tekutého ekologického mydla z lokálne dostupných zdrojov či rozbeh včelárstva.

Videovizitka