kategoria

Kto pomôže Ukrajine

Mimoriadne ocenenie za dobrovoľníctvo s celospoločenským prínosom

Iniciatíva vznikla ako reakcia na ozbrojený konflikt na Ukrajine. Poskytovala rôzne formy pomoci občanom Ukrajiny prichádzajúcich na Slovensko. Iniciatíva vybudovala silnú sieť jednotlivcov aj organizácií, ktorí boli pripravení pomôcť občanom Ukrajiny. Prostredníctvom tejto iniciatívy mohol každý obyvateľ Slovenska ponúknuť pomoc podľa svojich možností, či už to bolo ubytovanie, doprava, materiálna, psychologická, sociálna podpora alebo iné.

Videovizitka