kategoria

Adam Brestovský

Dobrovoľník/čka v sociálnej a zdravotnej oblasti

Adam začínal v roku 2018 prácou v záhrade v Hospici, získavaním finančných príspevkov, propagáciou hospicovej myšlienky a tiež sa zúčastňoval na hromadných akciách Hospicu. V roku 2020 začal pracovať na vrátnici 1-krát týždenne v čase návštev. Najmä počas Covid-19 a opatrení vzhľadom k návštevám zabezpečoval dodržiavanie Domového poriadku, komunikáciu s príbuznými, pozostalými, ale aj a novými záujemcami o umiestnenie pacienta. Okrem toho vykonáva aj administratívnu činnosť dochádzky dobrovoľníkov, parkovanie počas omší a pod. Okrem služby v Hospici vykonáva dobrovoľnícku činnosť aj pre Nocľaháreň Diecéznej Charity v Nitre. Zúčastnil sa aj charitatívneho Behu za Hospic. Adam v organizácii Pod krídlami Dominky, n. o. ako dobrovoľník pracuje na pozícii šoféra v rámci bezplatnej služby, ktorú toto združenie ponúka onkologickým pacientom. Adam prepravuje detských pacientov z celého nitrianskeho regiónu do Bratislavy na chemoterapiu a späť domov. Trpezlivo čaká v aute na parkovisku, kým dieťa podstúpi všetky vyšetrenia a liečbu. Je veľmi komunikatívny a empatický. Niektorí malí pacienti, ktorý si Adama veľmi obľúbili, tolerujú cestu iba v jeho doprovode. Vedia sa pri ňom zasmiať a zabaviť a popritom zabudnú na to, čo na nich v nemocnici čaká. Keďže ide o neziskovú organizáciu, vieme vďaka Adamovej aktívnej dobrovoľníckej práci ušetriť nemalé