kategoria

Daniela Hubová

Dobrovoľník/čka v oblasti práce s deťmi a mládežou

Daniela je dobrovoľníčkou Spoločnosti priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar, pobočka Nitra od roku 2018. Venuje sa deťom vyrastajúcim v centrách pre deti. Keďže je sama jednou z nich, pozná ich potreby a priania, a toto poznanie jej pomáha čo najlepšie pripraviť mladších kamarátov do života. Popri štúdiu na vysokej škole sa venuje Iniciatíve Domováci domovákom. Počas týchto stretnutí si vzájomne pomáhajú, spoločne diskutujú o vážnych témach ako sebaprijatie, odpustenie, vlastná identita, rodina či práca. Prostredníctvom vzdelávacích a rozvojových aktivít im pomáha prijať samých seba a posilniť v nich zdravé sebavedomie, aby raz boli schopní samostatného, zodpovedného a šťastného života.