kategoria

Emília Billíková

Najsympatickejší dobrovoľník

Ocenenie verejnosti "Najsympatickejší dobrovoľník" získala Emília, ktorá je zakladateľka a dlhoročná trénerka detí zo združenia Arabeska, ktoré vzniklo v roku 2000. S mentálne postihnutými deťmi a mládežou však pracovala už predtým. Prvotným impulzom bola jej dcéra Gizela, ktorá má tiež downov syndróm. Arabeska je dnes jediným združením v Nitrianskom kraji, ktoré sa venuje mladým ľuďom s downovým syndrómom, snaží sa o inklúziu a buduje pre tieto deti komunitu. Venuje sa nielen gymnastike a tancu mentálne postihnutých, ale aj šíreniu osvety o týchto ľuďoch, a to nielen v rámci Slovenska. Mladí ľudia z Arabesky vďaka nej dosiahli úspechy na celosvetovej úrovni, majú príležitosť zmysluplne tráviť voľný čas a zažiť pocit úspechu, ktorý je pre nich takou vzácnosťou.