kategoria

Jakub Uher

Dobrovoľník/čka do 18 rokov

Jakub sa stal dobrovoľníkom v kultúrno-komunitnom centre Hidepark Nitra, ktoré prevádzkuje združenie TRIPTYCH už pred tromi rokmi, ešte ako 15-ročný mladík a veľmi rýchlo zapadol do kolektívu o generáciu starších ľudí. Pravidelne sa zapája do prípravy podujatí, napr. do prípravy sedenia, páskovania ľudí, pomáha technikom a podobne. Neskôr sa ako dobrovoľník začal zapájať aj do iných kultúrnych organizácií. Pravidelne pomáha Asociácii Divadelná Nitra pri prípravách a počas festivalu. Taktiež ako dobrovoľník v Nitrianskom centre dobrovoľníctva vystupuje počas edukatívnych podujatí v školách v Nitrianskom kraji, vďaka čomu pomáha šíriť povedomie o dobrovoľníctve. Pre Krajské osvetové stredisko zas pomáhal počas krajskej prehliadky neprofesionálneho divadla mladých a dospelých Na Scénu 2022 i počas Festivalu Amatérskeho Divadla FAD 2022.