kategoria

Julianka Buchová

Najsympatickejší dobrovoľník

Ocenenie verejnosti "Najsympatickejší dobrovoľník" získala Julianka Buchová. Z malého dievčatka, ktorému pred desiatimi rokmi diagnostikovali celoživotné ochorenie diabetes mellitus 1. typu, vyrástla mladá dáma a veľmi šikovná edukátorka, ktorá počas celého obdobia pomáha deťom i rodinám a zúčastňuje sa na všetkých vzdelávacích podujatiach ako dobrovoľníčka. Na podujatí Deň zdravia s Nutričnou akadémiou pomáhala s registráciou účastníkov a venovala sa deťom s diabetom, počas DIA dňa pre deti zabezpečovala organizačne kútik hypoglykémie a na pravidelné edukačné stretnutia DIA klub chodí pomáhať trénovať zručnosti pri manipulácii s inzulínovou pumpou a senzormi. Svojimi aktivitami šíri povedomie o problematike diabetu i o racionálnej životospráve.