kategoria

Mária Schubertová

Dobrovoľník/čka v oblasti výchovy a vzdelávania

Mária je skautská mama a zástupkyňa vodcu zboru. V skautskom zbore pomáha s administratívou – pomáha pripravovať infomaily pre rodičov, podáva granty, sleduje dôležité termíny. Zároveň je aj výrazným stmeľovacím prvkom v zbore. Venuje sa zlepšovaniu vzťahov, teambuildingu, riešeniu a prevencii krízových situácií. Je aj aktívnou členkou oddielu dospelých skautov a rodín. Okrem týchto činností vedie družinu našich najmladších skautíčat – vĺčat. Pripravuje pre ne program a hry, ktoré ich nielen zabavia, ale aj vychovávajú k hodnotám a vzdelávajú. Každý týždeň sa ich družina stretáva na družinovkách, chodia na výpravy do lesa a plnia svoje skautské vzdelávanie a napredovanie.