kategoria

Rudolf Olach

Dobrovoľník/čka v sociálnej a zdravotnej oblasti

Rudo svoj voľný čas už niekoľko rokov obetuje pomoci rodinám v núdzi, hľadá im ubytovanie, organizuje finančné a materiálne zbierky a zabezpečuje, aby sa pomoc dostala do správnych rúk. To všetko robí nezištne pre dobrý pocit. O Rudových dobrých činoch by mohlo hovoriť veľa ľudí, ktorým pomohol postaviť sa na nohy alebo ich dokonca zachránil, čoho príkladom je aj medializovaný prípad týraných maloletých detí v Šali z augusta 2022, keď Rudo neváhal kontaktovať políciu a médiá, čím dokázal v rámci svojej iniciatívy vo veľmi krátkej dobe zohnať potrebné množstvo dôkazov na záchranu detí a ich umiestnenie v centre pre deti a rodiny.