kategoria

Tomáš Rusňák

Dobrovoľník/čka v oblasti športu

Tomáš je športovec, prírodný nadšenec a výborný priateľ. Aktívne sa podieľa na práci okolo beachvolejbalu, či už je súčasťou tréningov alebo časovej organizácie okolo kurtov. Svoj čas venuje aj účasti na brigádach, ktorých cieľom je revitalizácia a rozširovanie športovísk, spoločenského sedenia, úprava životného prostredia či priestorov vhodných pre malé deti (predovšetkým detské ihriská). Spolupodieľa sa na príprave a priebehu turnajov či premietaní filmov počas celej letnej sezóny. Je to skvelý človek, ktorý robí všetko s nadšením.