kategoria

Tomáš Turček

Dobrovoľník/čka v oblasti ochrany životného prostredia

Tomáš, člen občianskeho združenia Krajšie Slepčany, niekoľko rokov organizuje projekty zamerané na ochranu životného prostredia, ako je čistenie rieky Žitavy alebo komunitné kompostovanie. Jeho najväčší a najkrajší projekt je revitalizácia areálu Zungov. Ide o starú hať na rieke Žitave, kde dobrovoľníci pod Tomášovým vedením vyčistili odpad, obnovili pôvodné objekty a vysadili stromy a trvalky. Zo Zungova urobili krásne miesto vhodné na rodinné výlety, komunitné stretávania alebo len tak na posedenie v prírode. Na Zungove organizuje Tomáš rôzne akcie ako stretnutia rodákov, kurz práce s vŕbou, plavby po rieke Žitave a iné podujatia.