kategoria

Dobrovoľníci Ubľa

Dobrovoľnícka skupina

Dobrovoľníci aktívne vykonávali dobrovoľnícku činnosť na hraničnom priechode Ubľa v čase utečeneckej krízy, kde vybudovali bezpečný priestor pre vojnových utečencov. Skupina obsahuje dokopy cez 400 dobrovoľníkov, ktorí sa vystriedali v tábore so všetkých kútov Slovenska a Európy. Mnohí sa doteraz venujú pomoci utečencom, už v ich miestach bydliska. Špecifické na tejto skupine je to, že ju nik s predchádzajúcimi skúsenosťami nemanažoval ani nezastrešoval. Takže bez predchádzajúcej skúsenosti s podobnou situáciou, bez príslušnosti k nejakej organizácii, bez skúsenosti s koordináciou v takom rozsahu vytvorili plne funkčný utečenecký tábor. Prirodzenou cestou sa vykryštalizovali koordinátorky, celý systém práce, zásobovania, pozícií. Zabezpečili zabezpečili po vlastnej osi zásoby, ubytovanie, web, cez ktorý plánovali zmeny dobrovoľníkov, zabezpečili nepretržitú prevádzku 24/7 bezpečného priestoru pre vojnových utečencov.

Videovizitka