kategoria

Katarína Ješíková

Dobrovoľníčka TN kraja v sociálnej a zdravotnej oblasti

V rámci svojej dobrovoľníckej činnosti v organizácii Klub detskej nádeje o.z. od roku 2019 pravidelne navštevuje hospitalizované deti na detskom oddelení v NsP v Považskej Bystrici. Každý týždeň v pondelok vo večerných hodinách chodí na oddelenie za deťmi a trávi tam s nimi čas s hrami, rozprávaním, kreslením, tvorením a pod. Ani pandémia ju nezastavila v návštevách hospitalizovaných detí, nakoľko mala nemocnica dovolené návštevy aj počas pandémie samozrejme za sprísnených bezpečnostných opatrení, ktoré ju vôbec neodradili. Katka si svojou milou povahou získa k hre nie len dieťa, ale aj teenagera.  Od roku 2021 sa tiež pravidelne zúčastňuje akcií pre deti z Krízového centra ochrany a podpory obetí násilia v rodinách v meste Považská Bystrica, kde sa s nimi hrá a tvorí.