kategoria

Lea Stehelová

Mladá dobrovoľníčka do 30 rokov TN kraja

Lea je aktívnou členkou Mládežníckeho parlamentu mesta Púchov od roku 2018. Počas svojho pôsobenia sa stala aktívnou členkou a líderkou v oblasti koordinovania dobrovoľníkov, ale je i sama ochotnou a aktívnou dobrovoľníčkou. Angažuje sa v oblastiach práce s deťmi a mládežou ako dobrovoľníčka v denných a pobytových táboroch Centra voľného času, taktiež organizuje podujatia pre rodiny s deťmi - Deň rodiny na pešej zóne, súťažné podujatia pre rodiny s deťmi, kreatívny piknik v parku a podobne. Počas pandémie sa zúčastnila roznášania respirátorov pre seniorov i nákupov pre ľudí v karanténe, ktoré realizuje pravidelne až po súčasné obdobie. Každoročne sa tiež zúčastňuje čistenia svojho okolia formou zapojenia sa do vyhlásených brigád, ale i organizovania takýchto aktivít. Keďže je členkou parlamentu, pracujeme podľa plánu práce a Lea je všade tam, kde je to potrebné. Je ochotná, zodpovedná a vždy pripravená pomôcť. Je jednou z najaktívnejších členov Mládežníckeho parlamentu a na ocenenie ju navrhujeme za jej zodpovednosť, prívetivosť, spoľahlivosť a najmä nezištnú pomoc seniorom.